XARXA ELÈCTRICA

 

PROTECTORS TIPUS 1. Es tracta d'una protecció basta i constitueix el primer nivell de protecció.

 

                                    

 

DEHNventil - Descarregador combinat
modular per a xarxes TT y TN-S (3F+N)

 

DEHNbloc - Descarregador de corrent
de llamp unipolar, modular, coordinat,
amb alta limitació de corrents consecutives
DEHNbloc Maxi - Descarregador de corrent
de llamp, coordinat, unipolar, amb alta
limitació de corrents consecutives per a
xarxes TN/TT de 440/690 V
DEHNsecure

 

 

 

PROTECTORS TIPUS 2. A diferència dels primers, tenen un poder de derivació molt menor, però aporten un nivell de protecció molt més fi. Es tracta d'una protecció mitja.

                                   

 

DEHNguard modular per a xarxes
TN-S (3F+N) amb fusible incorporat

 

DEHNguard modular per a
xarxes TT y TN-S (3F+N)
DEHNguard modular per a
xarxes TT (1F+N)
DEHNguard modular - descarregador
de sobretensions unipolar

 

 

PROTECCIÓ COMBINADA TIPUS 1+2

 

                                 

 

DEHNventil - Descarregador combinat
modular per a xarxes TT y TN-S (3F+N)

 

DEHNventil - Descarregador combinat
modular per a xarxes TT y TN (1F+N)
DEHNshield - Descarregador combinat
per a xarxes TT y TN-S (3F+N)
DEHNshield -Descarregador combinat
per a xarxes TT y TN-S (1F+N)
       

 

 

PROTECTORS TIPUS 3.  En el tercer esglaó de protecció es limiten les sobretensions que poden ocasionar com a conseqüència de commutació i d'induccions. S'instal·larà en aquesta zona un dispositiu de protecció TIPUS 3 el més a prop possible de l'equip a protegir.

 

                                     

 

DEHNrail modular

 

DEHNrail modular tetrapolar NSM protector

DPRO 230

DEHN SFL PRO

 

 

Tornar a productes de protecció interrna