Els serveis de TECNO-PROTECT

Cada tipus d'instal·lació presenta unes problemàtiques concretes. A TECNO-FERRAN, donem solució a les seves necessitats i posem a la seva disposició els nostres coneixements perquè la seva instal·lació estigui ben protegida dels llamps. Amb aquest fi, portarem a terme els estudis pertinents per a determinar les seves necessitats i poder, així, realitzar la instal·lació dels equips de protecció dels llamps per tal de garantir la correcte protecció de la seva instal·lació i de les persones.Entre les Instal·lacions per a les quals oferim solucions de protecció es troben els habitatges, la indústria, les torres de comunicacions, les embarcacions, les instal·lacions fotovoltaiques, etc.

 

PROTECCIÓ D'EDIFICACIONS

¿PUC EVITAR EL LLAMP AL MEU EDIFICI?

SI, efectivament és possible donar protecció al nostre habitatge o edifici i posar solució a la gran preocupació que generen els impactes de llamps. El parallamps PDCE s'encarrega d'anul·lar el camp elèctric descarregant la càrrega electrostàtica acumulada en l’ambient, eliminant d’aquesta manera la diferència de potencial i evitant la formació del llamp.
En els habitatges d’avui dia existeixen un numero important d'equips electrònics i elèctrics cada vegada més sensibles i que estan exposats a patir danys per efectes del llamp.
Una descàrrega de llamp pot produir una elevació de potencial del terreny a valors molt alts que, a través de la instal·lació de posada a terra, arriba als equips connectats a la mateixa. A més, la caiguda d'un llamp porta associat un camp electromagnètic molt potent que genera sobretensions induïdes en la instal·lació i que afecten greument als equips (ordinadors, televisors, telèfons, porters automàtics, electrodomèstics, etc…) i instal·lacions existents (quadres elèctrics, calefacció, alarmes, càmeres de seguretat, motors elèctrics, etc…)

PARALLAMPS PER A LA INDÚSTRIA

Els llamps provoquen múltiples danys en el sector industrial a causa dels impactes i efectes indirectes que poden afectar directament la instal·lació. Ocasionen pèrdues costoses per a la indústria, tals com danys en les infraestructures, incendis, aturada de la producció, pèrdua de dades, danys elèctrics, danys d’equips electrònics, etc.
Avui dia es coneix la tecnologia de protecció contra el llamp basada en l'excitació i captació del llamp sobre la nostra estructura, a través de capçals en forma de punta o multi-puntes, que traslladen tota l'energia del llamp a la nostra presa de terra. Aquesta tecnologia no està exempta de riscos i no pot oferir la seguretat i garantia que la nostra indústria necessita. L'impacte del llamp en el sistema de punta captadora, genera polsos electromagnètics que provoquen induccions en la instal·lació i sobretensions en la presa de terra elevant el potencial a valors molt alts.

¿EXISTEIX ALGUN PARALLAMPS QUE PUGUI EVITAR TALS PROBLEMES EN LA INDÚSTRIA?
Existeix! Es tracta d’una nova tecnologia en els sistemes de protecció dels llamps anomenada P.D.C.E. (Parallamps Desionitzador Càrregues Electrostàtiques). El PDCE pot garantir una eficàcia de protecció del 100% evitant els impactes de llamps en gairebé qualsevol tipus d'edificis i estructures mitjançant la desionització de càrregues electrostàtiques. Gràcies al funcionament de la nova tecnologia de Desionització de Càrregues Electrostàtiques, podem evitar problemàtiques en la indústria tals com: Parades de producció, pèrdua de temps per reparacions d'avaries, risc d'accidents causats per efectes elèctrics, pèrdues de dades, danys en els equips informàtics, etc. 

 

PARALLAMPS PER EMBARCACIONS

Les tempestes en el mar, són uns dels fenòmens meteorològics més temuts pels navegants, els llamps causen nombrosos accidents en alta mar i també en els ports. Quan un llamp impacta en el màstil d'un veler, l'energia busca el camí més curt per arribar a terra per mitjà de l'aigua. Al seu pas, el corrent del llamp genera efectes que destrueixen els equips electrònics, podent arribar a causar fins i tot la perforació del casc, que es transforma en una via d'aigua. Durant la fracció de segons que dura la descàrrega del llamp, tota la tripulació està en risc de patir un xoc elèctric, els efectes del qual poden anar des d'una simple descàrrega electrostàtica, fins a la mort per electrocució.
Són coneguts diversos sistemes de protecció del llamp, tots ells basats en la ionització passiva, solen ser elements acabats en punta o en forma de florer multipunts. Aquests sistemes exciten, buscant la creació i captura del llamp en el punt més alt de l'embarcació. Lamentablement amb aquests sistemes no és possible controlar l'energia de descàrrega de llamps, que pot causar efectes elèctrics que malmetin l'electrònica, comunicacions o part elèctrica, o posar en perill la salut dels tripulants.

PODEM PROTEGIR DE FORMA SEGURA LA NOSTRA EMBARCACIÓ?
A partir d'ara SI, podem evitar els riscos. La nova tecnologia de parallamps PDCE, estan dissenyats per reduir el camp elèctric que s’acumula en l’atmosfera abans de la presència del llamp, el seu efecte redueix les possibilitats d'impacte de llamp en l'embarcació en un 99%. El seu principi de funcionament és basa en desionitzar l'aire perquè l'embarcació no pateixi un efecte elèctric d'alta tensió i no exciti la creació i captació del llamp, les seves característiques tècniques, faciliten que durant una tempesta circulin corrents de molt baixa intensitat des del parallamps PDCE als elèctrodes de sacrifici.

PARALLAMPS PER TORRES DE COMUNICACIONS

Per la seva situació geogràfica, les torres de comunicacions solen ser estructures exposades a rebre impactes de llamps, que solen danyar les antenes, equips electrònics i instal·lacions elèctriques, podent arribar a deixar fora de servei les emissions de comunicacions. Com a conseqüència d’aquests danys, milers d’usuaris poden quedar sense servei fins que es repari l’avaria i es restableixin les comunicacions.
Tots els parallamps que acaben en una o diverses puntes tenen com a principi l'excitació i captació del llamp. Durant la descàrrega del llamp en el parallamps de la torre, en major o menor grau es generen efectes secundaris de contaminació electrostàtica i electromagnètica que afecten les instal·lacions elèctriques i els equips de telecomunicacions, audiovisual i qualsevol altre que continguin electrònica sensible.
És per aquest motiu que es recomana per a la protecció del llamp un sistema que sigui capaç de donar continuïtat als serveis i no posar en risc les instal·lacions amb la captació del llamp. El sistema PDCE és l'únic parallamps que no excita el llamp i evita l'impacte a la torre de comunicacions eliminant el camp elèctric natural abans del procés de la ionització. Gràcies al fet que està basat en l’eliminació de les càrregues electrostàtiques que s’acumulen en l’ambient, el sistema de protecció dels llamps PDCE pot evitar els problemes que fàcilment poden patir equips sensibles a aquest tipus de càrregues i que fàcilment podem trobar en torres de comunicacions.

 

PARALLAMPS PER ENERGIES RENOVABLES

Les instal·lacions fotovoltaiques estan especialment exposades degut a la seva ubicació geogràfica a patir danys com a conseqüència d'impactes de llamps i a camps electromagnètics associats generats pel llamp. Aquests efectes poden provocar aturades en la producció i generar pèrdues en les inversions realitzades, que no permeten recuperar la inversió amb el temps establert, fent que la rendibilitat de la instal·lació es redueixi.
Els sistemes tradicionals de parallamps es basen en la tecnologia d'atracció i captació de les descàrregues atmosfèriques amb l’objectiu de derivar-les a la presa de terra. Amb això s’aconsegueix provocar una elevació del potencial del terreny que a través de la instal·lació de posada a terra, pot arribar als equips electrònics i malmetre’ls. D’altra banda, l’impacte d'un llamp porta associat un pols electromagnètic que s’indueix a la instal·lació i pot afectar greument als equips electrònics. És per aquest motiu que es recomana per a la protecció del llamp un sistema que sigui capaç de donar continuïtat als serveis i no posar en risc les instal·lacions amb la captació del llamp. El sistema PDCE és l'únic parallamps que no excita el llamp i evita l'impacte del llamp eliminant el camp elèctric natural abans del procés de la ionització.
Gràcies al fet que està basat en l’eliminació de les càrregues electrostàtiques que s’acumulen en l’ambient, el sistema de protecció dels llamps PDCE pot evitar els problemes que fàcilment poden patir les plaques fotovoltaiques, equips sensibles a aquest tipus de càrregues.