TECNOLOGIA PDCE

 

QUE ÉS?

 

El PDCE és un Dispositiu equilibrador i compensador de camps elèctrics variables que actua com un Sistema de Protecció Contra el raig i Protector Electromagnètic que EVITA LA FORMACIÓ DEL LLAMP (eficàcia 100%), definit com un sistema CAPTADOR PASSIU de corrents electrostàtiques EN TEMPS , que les deriva a terra, impedint que es saturi el camp del seu voltant i evitant que es formi el llamp en el seu radi de protecció.

 

Aquest parallamps es diferencia dels altres sistemes, ja que funciona donant prevenció, seguretat i protecció a persones, animals i instal·lacions, eliminant l'impacte directe del llamp i per tant el risc elèctric, els efectes electromagnètics directes i indirectes, i els corrents de descàrrega del llamp per la instal·lació.

La nova tecnologia facilita el crear un ambient elèctric equilibrat entre el terra i l'estructura que es vol protegir. Durant la tempesta apareix una diferència de potencial entre el núvol i el terra (càrregues) que es concentren en els punts més predominants en terra. El PDCE s'encarrega de transformar-les a mesura que apareixen en un petit corrent que es fuga pel cable del parallamps a la presa de terra.

 

El PDCE també actua com PROTECTOR ELECTROMAGNÈTIC, ja que minimitza de forma significativa (entre un 60% a 90%), els efectes indirectes (sobretensions induïdes externes) provocats per impactes de llamps en el seu entorn, comportant-se, en aquest cas, com un fusible tèrmic i absorbint part de l'energia del raig en calor per fusió dels seus components interns, reduint al mínim els efectes indirectes descrits.

 

 

COM FUNCIONA?

 

En formar-se una tempesta, apareix el fenòmen de la ionització, que ajuda a traçar el camí per on es   forma el llamp.
El parallamps PDCE actua evitant que es generi aquest fenòmen, d'aquesta manera podem evitar que el llamp aparegui. 


El PDCE es comporta com un condensador. El capçal inferior es carrega amb les càrregues que existeixen en la nostra estructura i indueix al capçal superior a equilibrar-se captant les carregues de signe contrari que s'acumulen en l'ambient. Es genera una diferencia de potencial entre les dos parts del capçal del PDCE.


 

Quan les càrregues en la part superior del capçal i les càrregues de la part inferior del capçal s'equilibren, apareix un corrent. Aquest corrent es fuga a terra i d'aquesta manera, el PDCE, que actua com un condensador, no s'arriba a carregar mai. Gràcies a la fuga constant d'aquest corrent s'aconsegueix anul·lar el camp electrostàtic que es genera durant la tempesta, i per aquest motiu NO ES GENERA EL LLAMP.

CONSULTI AQUÍ MODELS I FITXES TÈCNIQUES

 

COMPARATIVA

PARALLAMPS PDCE

 

No excita ni captura el llamp
No genera sobretensions
No és radiactiu
Evita riscos elèctrics
Protegeix qualsevol tipus d'estructura amb riscos d'incendi o explossió
Eficacia del 99% garantida en la NO aparició del llamp
Aplicable a la prevenció de riscos laborals
Compleix el reglament Electrotècnic de baixa tensió
No genera efectes de compatibilitat electromagnètica
Connexió a terra compatible amb les tomes a terra de baixa tensió
   
 

PARALLAMPS CONVENCIONALS

 

Excita i captura el llamp
Genera sobretensions
Alguns son radiactius
Genera riscos elèctrics d'alta tensió
Pot augmentar el risc d'incendi o explossió
Possibilitat d'impacte directe entre 70% i 80%
No compleix amb la prevenció de riscos laborals
No compleix el reglament Electrotècnic de baixa tensió
Genera efectes de compatibilitat electromagnètica
Connexió a terra NO compatible amb les tomes a terra de baixa tensió