PDCE 100 PLUS - Tecnologia per evitar la caiguda de llamps

 

 A TECNO-FERRAN vàrem investigar possibles solucions de protecció del llamp existents en el mercat i, després d'estudiar diferents tecnologies, els seus principis de funcionament i eficàcia, ens vàrem especialitzar en el sistema de parallamps PDCE, una tecnologia nova i innovadora.

Sistema Captador Passiu de corrents electrostàtiques en temps, que les deriva a terra, el principi de funcionament està basat en equilibrar o compensar el camp elèctric variable existent en el seu entorn, evitant que es generi el traçador ascendent en el PDCE100PLUS i en l'estructura que protegeix . (No comfondre amb el sistema PDCE Parallamp amb dispositiu de cabat electronic, sistema captadors de llamps).

Eficàcia de protecció
100% de reducció d'impacte de raigs directes en l'estructura protegida. En efectes indirectes per sobretensions induïdes externes en l'estructura protegida, el PDCE100 es comporta com un fusible tèrmic, absorbint part de l'energia del raig en calor per fusió dels seus components.

Protector Electromagnètic
Sistema únic i eficaç per a la protecció de polsos electromagnètics externs (els minimitza entre un 60% a 90%).

Aplicacions
Tot tipus d'estructures en terra i mar. Sistema únic i eficaç per a la protecció d'estructures dins d'ambients amb risc d'incendi i explosió (ATEX) i / o situades en zones d'alt risc d'incidència de raigs (Torres de telecomunicacions, Radars, estructures en zones de muntanya, etc.)

Tensió màxima de treball sense descàrrega de raigs
705.000 volts a un metre, d'acord a les proves de laboratori d'alta tensió.


 

SOL·LICITI PRESSUPOST

Voleu saber com funciona? Feu click aquí

FITXA TÈCNICA Feu click aquí

 

 

Aquest parallamps es diferència dels altres sistemes, ja que es basa en prevenir, donar seguretat i protecció a persones, animals i instal·lacions. Funciona eliminant l'impacte directe del llamp i per tant el risc elèctric, els efectes electromagnètics (directes i indirectes) i els corrents de descàrrega del llamp per la instal·lació.

 

La nova tecnologia facilita crear un ambient elèctric equilibrat entre el terra i l'estructura que es vol protegir. Durant la tempesta apareix una diferència de potencial entre el núvol i el terra, apareixent càrregues que es concentren en els punts més predominants en el terra. El PDCE s'encarrega de transformar-les, a mesura que apareixen, en un petit corrent que es fuga pel cable del parallamps a la presa de terra.

 

 En definitiva, el PDCE és un elèctrode captador no polaritzat i passiu que s'utilitza com a mitjà col·lectiu de protecció per a qualssevol tipus d'estructura, tant en terra com al mar.