TIPUS DE PARALLAMPS

                                                                                                                                                                                                          

                                                         - SISTEMA DE CAPTACIÓ                               - SISTEMA DE CAPTACIÓ                             - SISTEMA DE CAPTACIÓ                                - SISTEMA DE DISSIPACIÓ

                                                         - Punta captadora                                          - Gàbia Faraday                                            - PDC (no electrònic)                                                  - PDCE
                                                                                                                                                                                                                      - PDC.E (electrònic)                                 (no confondre amb el  PDC.E)


Existeixen diferents tipus de parallamps:

- Punta captadora o parallamps Franklin.
- Gàbia Faraday.
- PDC: Parallamps amb dispositiu d'encebat no electrònic,
- PDC.E:  Parallamps amb dispositiu d'encebat electrònic.
- PDCE: Dispositiu compensador de camps elèctrics variables.


- Punta captadora o parallamps Franklin:

És el parallamps més convencional. La seva funció és atreure el llamp amb un sistema de protecció passiu. Porta en nom del seu inventor Benjamin Franklin.


- Gàbia Faraday:

La gàbia Faraday és una estructura metàl·lica conductora al voltant de l'edifici connectat al terra, que té la propietat d'aïllar del seu interior de la influència dels camps electromagnètics de l'interior. D'aquesta manera queda protegit totalment l'interior de l'edifici, però només pot protegir l'estructura rodejada. Porta el nom del seu inventor Michael Faraday.


- PDC.E:  Parallamps amb dispositiu d'encebat electrònic.

Dispositiu captador amb punta que afegeix una atracció elèctrica per augmentar el traçador ascendent. No confondre amb el model PDCE (Dispositiu Compensador de Camps Elèctrics variables).


- PDCE: Dispositiu compensador de camps elèctrics variables. 

És un Dispositiu equilibrador i compensador de camps elèctrics variables que actua com un Sistema de Protecció Contra el raig i Protector Electromagnètic que EVITA LA FORMACIÓ DEL LLAMP (eficàcia 100%), definit com un sistema CAPTADOR PASSIU de corrents electroestàtiques EN TEMPS , que les deriva a terra, impedint que es saturi el camp del seu voltant i evitant que es formi el llamp en el seu radi de protecció. (veure més informació)