Productes TECNO-PROTECT

 


 

PROTECCIÓ EXTERNA

La protecció externa és la base del sistema PDCE, protegeix
l'estructura de l'impacte directe dels llamps

 

PROTECCIÓ INTERNA

La protecció interna és molt important, protegeix la instal·lació interior de sobretensions produïdes per la caiguda de llamps aliens a la nostra estructura 

 

TOMES DE TERRA

Les tomes de terra son les responsables d'efectuar correctament la fuga de les corrents generades